Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Najnovšie zmeny zákonov z februára 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z februára 2023. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Priamo pri paragrafoch slovenských zákonov nájdete už nielen slovenskú, ale aj komplexnú českú judikatúru Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR, čím sme zdvojnásobili počet judikatúry označenej pri paragrafe zákona ako  JUD SK a JUD CZ s uvedením počtu judikátov.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

 

Predpisy účinné od 1.2.2023

 

 

1.

Zákon o pozemkových úpravách č. 330/1991

ZMENY (6)

DS (1)

2.

Živnostenský zákon č. 455/1991

ZMENY (5)

DS (1)

3.

Obchodný zákonník č. 513/1991

ZMENY (5)

DS (1)

4.

Zákon o Vojenskej polícii č. 124/1992

ZMENY (9)

DS (1)

5.

Katastrálny zákon č. 162/1995

ZMENY (1)

DS (1)

6.

Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky č. 321/2002

ZMENY (8)

DS (1)

7.

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003

ZMENY (1)

DS (2)

8.

Zákon o obchodnom registri č. 530/2003

ZMENY (15)

DS (2)

9.

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004

ZMENY (7)

DS (1)

10.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005

ZMENY (4)

DS (2)

11.

Zákon o prevencii kriminality č. 583/2008

ZMENY (5)

DS (2)

12.

Civilný mimosporový poriadok č. 161/2015

ZMENY (1)

DS (4)

13.

Zákon č. 455/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon

NOVÝ PRED.

DS (1)

14.

Zákon o Vojenskom spravodajstve č. 500/2022

NOVÝ PRED.

DS (1)

 

Predpisy účinné od 5.2.2023

 

 

15.

Zákon o energetike č. 251/2012

ZMENY (6)

DS (2)

 

Predpisy účinné od 15.2.2023

 

 

16.

Zákon o prokurátoroch č. 154/2001

ZMENY (2)

DS (2)

Ostatné predpisy s účinnosťou od februára 2023 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info