Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Koordinátori

Študijný poradca pre študentov Právnickej fakulty UMB:

JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., univ. doc. |
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., univ. doc.
Vysokoškolský učiteľ, Tajomníčka katedry 
Docent 
lenka.usiakova@umb.sk
147 
048 446 3147

Fakultný koordinátor ECTS (kreditového systému štúdia):

JUDr. Juraj Takáč, PhD., univ. doc. |
JUDr. Juraj Takáč, PhD., univ. doc.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
juraj.takac@umb.sk
244 
048 446 3244

Katedroví koordinátori ECTS (kreditového systému štúdia):
Katedrovými koordinátormi ECTS sú tajomníci katedier. 

Fakultný koordinátor pre mobility ERASMUS:

PhDr. Anna Schneiderová, PhD. |
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Tajomníčka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
anna.schneiderova@umb.sk
155 
048 446 3155

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

JUDr. Lucia Petríková, PhD. |
JUDr. Lucia Petríková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lucia.petrikova@umb.sk
250 
048 446 3250

Koordinátor programu proti drogám, proti diskriminácii a xenofóbii:

JUDr. Monika Némethová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Monika Némethová, PhD., univ. doc.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
monika.nemethova@umb.sk
170 
048 446 3170

Koordinátor pre e-learning:

JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151

Koordinátor pre študentské pôžičky, sociálne štipendiá a iné sociálne potreby študentov:

JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., univ. doc. |
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., univ. doc.
Vysokoškolský učiteľ, Tajomníčka katedry 
Docent 
lenka.usiakova@umb.sk
147 
048 446 3147