Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Študijné oddelenie

PRODEKANKA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ

Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D. |
Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
miroslava.kleckova@umb.sk
231 
048 446 3231

REFERENTKY ODDELENIA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ:

Denné Bc. a PhD. štúdium:

Jana Semjanová |
Jana Semjanová
Referentka, Študijné oddelenie - denné Bc. a PhD. štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jana.Semjanova@umb.sk
č. 123 
048 446 3123, 0918 610 132

Denné Mgr. štúdium a Externé štúdium:

Eva Kukulová |
Eva Kukulová
Referentka, Študijné oddelenie - denné Mgr. štúdium a externé štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.kukulova@umb.sk
č. 123 
048 446 3124, 0918 901 724

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM:

Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny |
Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny