Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Najnovšie zmeny zákonov z novembra 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z novembra 2023. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

NEZABUDNITE! : Bezplatný WEBINÁR na radikálne zefektívnenie práce s judikatúrou, legislatívou, dôvodovými správami, odbornými článkami a aktuálne aj s rozhodnutiami a metodikou UVO už zajtra!

Ešte pripomíname, že sa môžete prihlásiť na Webinár ohľadom radikálneho zefektívnenia práce s judikatúrou a legislatívou, ktorý prebehne dňa 30.11.2023 o 13,00 hod.

Predstavíme Vám tiež nové revolučné funkcie:

  • INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY SR a ČR a ODBORNÝCH ČLÁNKOV, ktoré Vám ušetrí desiatky hodín zbytočnej práce
  • funkcia VYŠŠÍ STUPEŇ, ktorá umožňuje sledovať, či k rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa (od úrovne krajských súdov) existuje rozhodnutie vyššieho stupňa
  • pre zdroj Ústavný súd SR sme zaviedli funkciu "Evidenčné číslo spisu", pod ktorým nájdete všetky dokumenty k danému prípadu (uznesenie, nález, odlišné stanovisko a pod.) vrátane samotného podania
  • spustili sme zdroj Najvyšší správny súd
  • zdigitalizovaná metodika a rozhodnutia ÚVO na fulltextové vyhľadávanie prostredníctvom inteligentného vyhľadávania, ktoré boli doteraz dostupné iba v PDF

30.11.2023 o 13:00 - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link

Pre prihlásenie na Webinár je nutná registrácia v predstihu, kapacita je obmedzená!

1. Zákon o obecnom zriadení  č. 369/1990 ZMENY (1) DS (1)
2. Zákon o majetku obcí č. 138/1991 ZMENY (10) DS (1)
3. Zákon o obchodnom registri č. 530/2003 ZMENY (3) DS (2)
4. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 582/2004 ZMENY (3) DS (2)
5. Zákon o e-Governmente č. 305/2013 ZMENY (1) DS (3)
6. Zákon č. 278/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o dani z príjmov NOVÝ PR. DS (1)

Ostatné predpisy s účinnosťou od novembra 2023 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
• PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info