Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Referáty pre medzinárodné vzťahy, rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu

Prodekan pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu PrF UMB

JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A. |
JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A.
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
jan.kralik2@umb.sk
152 
048 446 3152

Referát pre medzinárodné vzťahy PrF UMB

Mgr. Jana Hubáčeková |
Mgr. Jana Hubáčeková
Referentka, Referát pre medzinárodné vzťahy - Koordinátorka prichádzajúcich študentov /International Cooperation Office - Incoming Students Coordinator/Rektorát UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.hubacekova@umb.sk
111 
048 446 3110,6724

Referát pre rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu PrF UMB

Mgr. Debora Kianeková |
Mgr. Debora Kianeková
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
debora.kianekova@umb.sk
 
048 446 3110