Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Referáty pre medzinárodné vzťahy, rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu

Prodekan pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu PrF UMB

JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A. |
JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A.
Prodekan, Prodekan pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu/ Vice-dean for the international relations, development and marketing communcation 
Odborný asistent 
jan.kralik2@umb.sk
 

Referát pre medzinárodné vzťahy PrF UMB

Mgr. Jana Hubáčeková |
Mgr. Jana Hubáčeková
Referentka, Referát pre medzinárodné vzťahy /International Relations Office /Erasmus+ Administrator 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.hubacekova@umb.sk
111 
048 446 3116

Referát pre rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu PrF UMB

Mgr. Debora Kianeková |
Mgr. Debora Kianeková
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
debora.kianekova@umb.sk