Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Referáty pre medzinárodné vzťahy, rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu

Prodekan pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu PrF UMB

JUDr. Monika Némethová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Monika Némethová, PhD., univ. doc.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
monika.nemethova@umb.sk
170 
048 446 3170

Referát pre medzinárodné vzťahy PrF UMB

Hubacekova Jana, Mgr. |
Hubacekova Jana, Mgr.
 
 
jana.hubacekova@umb.sk
 

Referát pre rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu PrF UMB

Mgr. Debora Kianeková |
Mgr. Debora Kianeková
Referentka, Referát pre rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu 
Nepedagogická zamestnankyňa 
debora.kianekova@umb.sk
 
048 446 3110