Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Najnovšie zmeny zákonov z novembra 2022

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z novembra 2022. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

NEZABUDNITE !! : Bezplatný WEBINÁR na radikálne zefektívnenie práce s judikatúrou a legislatívou už dnes a zajtra!
Ešte pripomíname, že sa môžete prihlásiť na Webinár ohľadom radikálneho zefektívnenia práce s judikatúrou a legislatívou, ktorý prebehne dňa 23.11. a 24.11.2022.

Predstavíme Vám tiež našu najnovšiu revolučnú funkciu aj v európskom meradle: INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE s prvkami umelej inteligencie, a ako ho použijete pre niekoľkonásobné zefektívnenie svojej práce!
Pre prihlásenie na Webinár je nutná registrácia v predstihu, kapacita je obmedzená!

23.11.2022 (dnes) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link
24.11.2022 (štvrtok) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link

 

Predpisy účinné od 1.11.2022

 

 

1.

Zákon o súdnych poplatkoch č. 71/1992

ZMENY (5)

DS (1)

2.

Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995

ZMENY (7)

DS (1)

3.

Katastrálny zákon č. 162/1995

ZMENY (2)

DS (1)

4.

Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru č. 73/1998

ZMENY (9)

 

5.

Zákon o vnútrozemskej plavbe č. 338/2000

ZMENY (5)

DS (1)

6.

Zákonník práce č. 311/2001

ZMENY (50)

 

7.

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore č. 315/2001 

ZMENY (10)

 

8.

Zákon o organizácii činnosti vlády č. 575/2001

ZMENY (4)

DS (1)

9.

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003

ZMENY (17)

DS (2)

10.

Zákon o označeniach pôvodu výrobkov č. 469/2003

ZMENY (3)

DS (1)

11.

Zákon o štátnej správe v školstve č. 596/2003

ZMENY (2)

DS (2)

12.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004

ZMENY (3)

DS (1)

13.

Zákon o miestnych daniach č. 582/2004

ZMENY (7)

DS (1)

14.

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí č. 305/2005

ZMENY (9)

DS (1)

15.

Zákon o registri trestov č. 330/2007

ZMENY (2)

DS (1)

16.

Zák. o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdr. postihnutia 447/2008

ZMENY (1)

DS (1)

17.

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008

ZMENY (24)

 

18.

Daňový poriadok č. 563/2009

ZMENY (6)

DS (1)

19.

Zákon o rodičovskom príspevku č. 571/2009

ZMENY (1)

 

20.

Zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013

ZMENY (4) 

DS (1)

21.

Zákon o e-Governmente č. 305/2013

ZMENY (44)

DS (2)

22.

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov č. 281/2015

ZMENY (12)

DS (1)

23.

Zákon o štátnej službe č. 55/2017

ZMENY (13)

 

24.

Zákon o elektronických komunikáciách č. 452/2021

ZMENY (1)

 

25.

Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach č. 345/2022

NOVÝ PRED.

 

 

Predpisy účinné od 4.11.2022

 

 

26.

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda č. 362/2022

NOVÝ PRED.

 

 

Predpisy účinné od 15.11.2022

 

 

27.

Zákon o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003

ZMENY (2)

 

 

Predpisy účinné od 22.11.2022

 

 

28.

Zákon o cenných papieroch a investičných službách č. 566/2001

ZMENY (4)

DS (1)

Ostatné predpisy s účinnosťou od novembra 2022 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRUJUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISYPP, DÔVODOVÉ SPRÁVYDSa PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info