Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Medzinárodné a európske pracovné právo

V rámci predmetu Medzinárodné a európske pracovné právo sa študent oboznamuje so základnými inštitúciami a dokumentmi pracovného práva na medzinárodnej úrovni a ich normotvorbou (Medzinárodná organizácia práce a OSN) a so základnými inštitúciami a dokumentmi európskeho pracovného práva (Rada Európy a Európska únia) a ich normotvorbou. Cieľom predmetu Medzinárodné a európske pracovné právo je, aby študenti pochopili reguláciu pracovných vzťahov na medzinárodnej a európskej úrovni v rámci všeobecných globalizačných tendencií a európskych integračných procesov a s právnou úpravou jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov v rámci normotvorby príslušných inštitúcií. Po úspešnom absolvovaní predmetu je študent pripravený na prácu v medzinárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú problematikou pracovného práva a na aplikáciu ich noriem v oblasti pracovného práva, najmä vo vzťahu k právu Európskej únie. Predmet Medzinárodné a európske pracovné právo sa vyučuje v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku.