Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Klinika občianskeho práva II

Klinika občianskeho práva má za úlohu prehĺbiť a rozšíriť teoretické vedomosti študentov v oblasti občianskeho práva hmotného a procesného najmä z hľadiska aplikačných procesov noriem občianskeho práva v bežnom živote. Má za úlohu predovšetkým riešenie konkrétnych aplikačných úloh v súvislosti s aktuálnymi problémami v aplikačnom živote. Samotnou náplňou Kliniky občianskeho práva bude vedenie diskusie na jednotlivé problémy v aplikačnej praxi a vypracúvanie analýz  a podaní na súd – žaloba, vyjadrenie k žalobe, odpor proti platobnému rozkazu. Súčasťou Kliniky občianskeho práva je aj vedenie simulovaného súdneho sporu.