Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Aktuálne otázky súkromného práva

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov práva so súčasnými otázkami súkromného práva, najmä s prijatými legislatívnymi zmenami a ich dopadom na teóriu súkromného práva. Súčasťou predmetu je oboznámiť študentov aj s pripravovanými legislatívnymi zmenami (návrhmi zákonov), prípadne s úvahami de lege ferenda.