Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Exekučné právo

Po absolvovaní predmetu Exekučné právo poslucháč získava znalosti o priebehu vykonávacieho konania a o činnosti súdneho exekútora ako ďalšieho právno-ochranného orgánu v SR. Získa znalosti o právnej úprave exekučného konania. Spozná teoretické základy súdnej exekúcie, pramene, princípy a zásady exekučného práva. Porozumie zmyslu exekučného práva ako súčasti práva na súdnu ochranu a jeho úlohy vo vymožiteľnosti práva. Získa komplexné znalosti o procesnej obrane a ochrane povinného a tretích osôb. Oboznámi sa s exekučným titulom, subjektami exekučného konania, jednotlivými spôsobmi výkonu exekúcie.