Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Intellectual property law (Právo duševného vlastníctva)

Jedná sa o predmet, ktorého obsahová náplň spočíva v oboznámení študenta s podstatou, významom a fungovaní práva duševného vlastníctva tak u nás, ako aj v rámci Európskej únie. Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku a má študenta uviesť do problematiky normatívnej regulácie a teórie práva duševného vlastníctva. Napomôcť mu získať poznatky o ochrane autorských práv, priemyselných práv a iných súvisiacich práv. Oboznámiť ho s právnou úpravou práva duševného vlastníctva, ako aj s poznatkami medzinárodnej právnej úpravy jednotlivých jeho  oblastí – zameranie sa na Európske právo duševného vlastníctva.