Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Medicínske právo

Medicínske právo má za úlohu prehĺbiť a rozšíriť vedomosti študentov v oblasti  občianskeho práva hmotného i procesného, rodinného práva. Cieľom je oboznámiť študentov s právnymi problémami vznikajúcimi v oblasti starostlivosti o pacientov. Problém vzťahu medicíny a práva je pomerne rozsiahly a zasahuje do viacerých právnych odvetví. Zámerom pri zavedení výučby tohto predmetu je sústredenie sa predovšetkým na tú časť problematiky, ktorá spadá pod občianskoprávnu sféru.