Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právo sociálneho zabezpečenia

Cieľ predmetu je oboznámiť študentov so systémami a inštitútmi práva sociálneho zabezpečenia s dôrazom na poisťovacie vzťahy v rámci zdravotného a sociálneho poistenia, dávkové vzťahy a vzťahy vyplývajúce zo štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci. Po úspešnom absolvovaní predmetu je študent pripravený na aplikáciu svojich vedomostí v praxi. Systém výučby umožňuje študentovi získať potrebné informácie a zorientovať sa v základných dokumentoch používaných v praxi, a tým absolventa pripravuje na riešenie konkrétnych prípadov aj v nadväznosti na právo Európskej únie.