RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. - Mgr. Miroslava Dolíhalová - Mgr. Dominika Kubošiová - JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2021ISBN:978-80-557-1839-2

Predmetná vysokoškolská učebnica sa venuje právnej regulácii bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako jedného z druhov vecných práv. Vymedzuje podstatu, charakteristiku a význam bezpodielového spoluvlastníctva manželov v rámci ...

Kapitoly z medicínskeho práva
Kapitoly z medicínskeho práva. II. Doplnené a prepracované vydanie
Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho zánik počas trvania manželstva
Nové trendy v pracovnom práve
Občianske právo - Všeobecná časť
Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie
Pracovný čas
Premeny práva v priestore a čase
Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita - CD
Rodinné právo
Směnky a směnečné právo - Základy směnečného práva a směnečný zákon č. 191/1950 Sb.
Superficiálna zásada a inštitút práva stavby na Slovensku
ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Rodičia a deti - výživné
ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA. Úvodná časť – manželské právo - osvojenie
Základy zmenkového práva
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - komentár
Zmenky v praxi a podnikaní
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela