Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vladimír Sedliak

KONKURENCIA INŠTITÚTU VYDRŽANIA A DOBROMYSEĽNÉHO NADOBUDNUTIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA OD NEVLASTNÍKA

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.146-157

Abstrakt

V príspevku sa zaoberáme dvomi rôznymi spôsobmi nadobudnutia vlastníckeho práva, a to nadobudnutie vlastníckeho práva prostredníctvom vydržania a dobromyseľným nadobudnutím vlastníckeho práva od nevlastníka. Tieto dva spôsoby v príspevku bližšie analyzujeme a skúmame ich vzájomný prienik a odlišnosti.

Kľúčové slová

Vydržanie. Dobromyseľné nadobudnutie. Nevlastník. Držba.

Prílohy ku stránke: