Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Jaroslav Buriánek

PRAKTICKÁ ÚSKALÍ INSTITUTU SMLUVNÍ POKUTY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU ČESKÉ REPUBLIKY

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.6-19

Abstrakt

Článek se zabývá základními praktickými otázkami správného nastavení a uplatnění smluvní pokuty v závazkových vztazích. Upozorňuje na změny v dané právní oblasti a zohledňuje i otázku moderace výše smluvní pokuty soudem v okamžiku, kdy tato je shledána nepřiměřeně vysokou.

Klíčová slova

Nový občanský zákoník ČR (dále jen NOZ). Smluvní pokuta. Rekodifkace. Změny. Právo moderace. Nastavení.

Prílohy ku stránke: