Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Marian Ďurana - Juraj Takáč

PRÁVNY STATUS PRÁVNICKEJ OSOBY V LIKVIDÁCIÍ

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.20-33

Abstrakt

Okrem fyzických osôb právo postavenie subjektu práva dáva i právnickým osobám, ktorým priznáva právny status. Článok sa zameriava na skúmanie právneho statusu právnickej osoby a dopadu vstupu do likvidácie na právny status právnickej osoby. V tejto súvislosti poukazujeme na už v súčasnosti osobitosti právneho statusu právnickej osoby a podrobujeme ich skúmaniu z hľadiska dopadu na jej právnej postavenie v čase likvidácie.

Kľúčové slová

Likvidácia právnickej osoby. Právny status. Právnická osoba.

Prílohy ku stránke: