Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Iveta Salugová

VÝZNAM DOKAZOVANIA V OBČIANSKOM SÚDNOM KONANÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.138-145

Abstrakt

Cieľom príspevku je poukázať na význam dokazovania v občianskom súdnom konaní na Slovensku so zreteľom na podstatu dokazovania a či má cenu dokazovať. Každá pravda je relatívna, preto sa úloha súdu v súvislosti s posudzovaním skutkových okolností, na ktorých zakladá svoje rozhodnutie, nutne redukuje na dodržanie formálnych predpisov civilného sporového poriadku.

Kľúčové slová

Civilný sporový poriadok. Civilný mimo sporový poriadok. Dokazovanie.

 

Prílohy ku stránke:
  1. Iveta Salugová.pdf Iveta Salugová (338 KB)