Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Kristína Malá Piovarčíová

PÁR POZNÁMOK K ZAMÝŠĽANÝM LEGISLATÍVNYM  ZMENÁM ZÁKONA O RODINE

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.125-137

Abstrakt

Príspevok sa venuje zamýšľaným legislatívnym zmenám Zákona o rodine, ktoré si dávajú za cieľ posilniť vnímanie dieťaťa ako subjektu a nie objektu právnych vzťahov, zakotviť inštitút rodinného plánu a detského advokáta ex offo, zaviesť koncept tzv. konfliktu lojality a odcudzujúceho správania, či deetatizovať kolízneho opatrovníka, čomu by zodpovedali aj adekvátne zmeny civilných procesných kódexov a trestnoprávnych predpisov.

Kľúčové slová

Maloleté dieťa. Kolízny opatrovník. Rodinný plán. Najlepší záujem maloletého dieťaťa.

Prílohy ku stránke: