Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Juraj Štorcel

PRINCÍPY SPOROVÉHO PROCESU A NARIADENIE NEODKLADNÉHO OPATRENIA

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.179-190

Abstrakt

Civilný proces je dynamickým systémom, ktorý aj napriek tomu, že má jednoznačný zákonný podklad, jeho aplikácia je prenechaná stranám sporu a najmä všeobecným súdom, ktoré civilný proces uplatňujú v praxi prostredníctvom svojej judikatúry. Aj napriek tomu, že jedným zo základných aspektov civilného procesu je predvídateľnosť súdnych rozhodnutí, aplikačná prax je veľakrát odlišná a prináša množstvo prípadov, kedy si judikatúra súdov a vyšších súdnych autorít na rovnaké otázky protirečí. Práve uvedenou skutočnosťou sa zaoberáme v príspevku, v ktorom poukazujeme na jeden z mnohých prípadoch, kedy nemožno hovoriť o naplnení predvídateľností súdnych rozhodnutí.

Kľúčové slová

Civilný proces. Princíp právnej istoty. Neodkladné opatrenie. Judikatúra.

Prílohy ku stránke:
  1. Juraj Štorcel.pdf Juraj Štorcel (426 KB)