Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Michal Turošík

ZODPOVEDNOSŤ ZA FAKTICKÉ VADY V RÍMSKEJ KÚPNOPREDAJNEJ ZMLUVE

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.191-201

Abstrakt

Nasledovný príspevok sa bude zaoberať zodpovednosťou, ktorú musel znášať predávajúci v rímskom práve za faktické vady na predmete kúpy. Rímska zodpovednosť bola koncipovaná pomerne prísne, čoho dôkazom je identifikácia viacerých samostatných žalôb, ktoré mali slúžiť ako právna ochrana kupujúceho. Aj na tomto základe sa neskôr v moderných právnych poriadkoch vyvinula ochrana kupujúceho limitovaná nielen obsahom, ale aj časom ako účinný prostriedok pred zneužívaním dominantného postavenia na trhu.

Kľúčové slová

Zmluva. Kúpa. Vada. Predávajúci. Kupujúci.

Prílohy ku stránke:
  1. Michal Turošík.pdf Michal Turošík (336 KB)