Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Ivana Semanová

LIMITY ZMLUVNEJ VOĽNOSTI V SÚKROMNOM PRÁVE

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.158-167

Abstrakt

Zmluvná sloboda v súkromnom práve je vyjadrením autonómie vôle a zásadou „čo nie je zakázané je dovolené“. Táto zásada sa premieta v súkromnom práve v praxi ako veľká variabilita a voľnosť, ktorú uplatňujú zmluvné strany pri riešení rôznych situácií. V rámci zákonnom daných hraníc zmluvnú slobodu obmedzujú kogentné normy, ako aj autonómia druhej zmluvnej strany. Práca poukazuje na limity zmluvnej voľnosti v súkromnom práve všeobecne. Vymedzuje mantinely, ktoré sú dané priamo právnym poriadkom a s nimi súvisiace aplikačné problémy prevažne z oblasti pracovného práva.

Kľúčové slová

Zmluvná sloboda. Autonómia vôle. Kogentné normy.

Prílohy ku stránke:
  1. Ivana Semanová.pdf Ivana Semanová (351 KB)