Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Martin Kubinec

ODMENA A NÁHRADA VÝDAVKOV LIKVIDÁTORA V LIKVIDÁCII

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.79-92

Abstrakt

Predmetom príspevku je analýza právnej úpravy odmeny a náhrady výdavkov likvidátora v procese likvidácie, ktorá bola zásadne upravená zákonom č. 390/2019 Z. z. a vyhláškou č. 193/2020 Z. z. Cieľom tejto legislatívnej zmeny bolo predovšetkým motivovať k vykonávaniu funkcie likvidátora s odbornou starostlivosťou a k hospodárnemu naplneniu účelu likvidácie ako procesu, smerujúcemu k vysporiadaniu obchodného imania zrušenej spoločnosti.

Kľúčové slová

Likvidácia. Likvidátor. Odmena. Výdavky.

Prílohy ku stránke:
  1. Martin Kubinec.pdf Martin Kubinec (401 KB)