Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Anna Kovaľová

PORUŠENIE PRÁVA NA SPRAVODLIVÝ PROCES

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.60-78

Abstrakt

Príspevok je venovaný porušeniu práva na spravodlivý proces. V úvode príspevku autor poukazuje na pojem práva na spravodlivý proces. Tento v sebe zahŕňa čiastkové práva, ktorých porušením dochádza k porušeniu práva na spravodlivý proces a tým vzniká stranám sporu dôvod na podanie riadneho opravného prostriedku - odvolania, ale aj dôvod na podanie mimoriadneho opravného prostriedku - dovolania. Príspevok poukazuje na porušenie práva na spravodlivý proces ako dôvod na podanie odvolania alebo dovolania v zmysle novej právnej úpravy a jeho obsahom je tiež analýza nálezov Ústavného súdu SR a rozhodnutí Najvyššieho súdu SR.

Kľúčové slová

Spravodlivý proces. Porušenie práva na spravodlivý proces.

Prílohy ku stránke:
  1. Anna Kovaľová.pdf Anna Kovaľová (433 KB)