Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Miloš Levrinc

ZMENA SÍDLA STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU S CIEĽOM VYHNÚŤ SA ZASTAVENIU PREBIEHAJÚCICH ROZHODCOVSKÝCH KONANÍ?

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.93-105

Abstrakt

Podľa intertemporálnych ustanovení uvedených v § 54c zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (k úpravám účinným od 01.01.2017) stály rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov, ktorého zriaďovateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom pre zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu, nemôže po 31. decembri 2016 uskutočňovať rozhodcovské konania podľa tohto zákona a vydávať rozhodcovské rozhodnutia. Príspevok sa venuje osudu rozhodcovských konaní vedených stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľ nespĺňa podmienky novej právnej úpravy po 31.12.2016, avšak pred nastúpením účinkov novej právnej úpravy zmení sídlo stáleho rozhodcovského súdu, prípadne vykoná zmeny týkajúce sa zriaďovateľa.

Kľúčové slová

Stály rozhodcovský súd. Sídlo rozhodcovského konania. Rozhodcovská zmluva. Zastavenie rozhodcovského konania.

Prílohy ku stránke:
  1. Miloš Levrinc.pdf Miloš Levrinc (351 KB)