Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB v BB

KKVC PrF UMB BB

01.04.2021

Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici“ (KKVC PrF UMB BB) je špecializovaným výskumným pracoviskom PrF UMB pre skúmanie ochrany osôb, majetku a ďalších zákonom chránených záujmov, ktoré vykonáva vedecko-výskumnú a expertnú činnosť v súlade s dlhodobým plánom rozvoja a zámermi fakulty / univerzity. Primárnym objektom skúmania sú praxeologické problémy v olbasti Trestné právo, Kriminológia a Kriminalistika, Počítačová kriminalita a prevencia, Kybernetická kriminológia a viktimológia, Ochrana osôb a majetku normami trestného práva, ochrana záujmov v sektoroch kritickej infraštruktúry a bezpečnostná agenda v rámci národných a medzinárodných projektov / grantov.

KKVC je v odbornej pôsobnosti prodekanky pre vedu a výskum PrF UMB.

KKVC bolo zriadené v rámci Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín PrF UMB.

V rámci výskumného centra budujeme:

- "Forenzné laboratórium" s potenciálom pre zisťovanie spôsobov páchania trestných činov, vrátane takticko-technických postupov, forenzné vyšetrovanie, rozvoj forenzných disciplín, skúmanie bezpečnostných technológií ochrany osôb a majetku, otázky prevencie kriminality.

- druhým, perspektívnym pracoviskom výskumného centra bude "Laboratórium environmentálnej kriminality a prevencie".

- tretím pracoviskom a pilierom bude "Laboratórium kybernetickej kriminológie a viktimológie".

 

Riaditeľ KKVC PrF UMB BB doc. JUDr. et PhDr. mult.  Libor Klimek, PhD., Dr. h. c.

Zástupca riaditeľa KKVC  doc. JUDr. Adrián Vaško, PhD.

https://www.prf.umb.sk/katedry/katedra-trestneho-prava-kriminologie-kriminalistiky-a-forenznych-disciplin/kriminologicke-a-kriminalisticke-vyskumne-centrum-pri-pravnickej-fakulte-umb-7308/

email: libor.klimek@umb.sk,  adrian.vasko@umb.sk