Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vývojové tendencie slovenského správneho súdnictva v rokoch 1992 – 2022

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.2-3.175-207     

 

Citácia: TOMAŠ, L. 2022. Vývojové tendencie slovenského správneho súdnictva v rokoch 1992 – 2022. In Štát a právo [online]. 2022, vol. 9, no. 2-3. pp. 175-207 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.2-3.175-207       

 

Abstrakt: Predložený príspevok prináša pohľad na vývojové tendencie (trendy) slovenského správneho súdnictva v rokoch 1992 – 2022. Výskumným cieľom tohto článku je prezentovať právno-historický a doktrinálny prieskum vývoja správneho súdnictva optikou modifikácií v (i) štrukturálnych pozíciách správneho súdnictva, (ii) právno-normatívnych platformách upravujúcich konanie pred správnymi súdmi, (iii) počte inštancií, v ktorých správne súdne konanie prebieha, (iv) princípe, na ktorom správny súd zakladá verdikt a (v) rozsahu prieskumu justične napadnuteľných verejno-správnych aktov. Z pohľadu metodológie právno-doktrinálneho výskumu sa využíva najmä metóda historická a metóda komparatívna, najmä pokiaľ ide o porovnávanie legislatívneho a faktického stavu správneho súdnictva v jednotlivých etapách nášho štátno-právneho vývoja po roku 1991 (1992). Popritom sa používa metóda syntézy a metóda analýzy, metóda indukcie a metóda dedukcie. Súčasne bola aplikovaná metóda vedeckej abstrakcie, a to s cieľom eliminovať náhodilé a nepodstatné skutočností od relevantných a zákonitých aspektov analyzovanej matérie.

 

Kľúčové slová: vývojové tendencie, správne súdnictvo, Správny súdny poriadok, kasačný princíp, plná jurisdikcia

Prílohy ku stránke: