Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Dekanát fakulty

Dekanát

TAJOMNÍČKA pre oblasť hospodársko-správnu, ekonomickú, miezd a ľudských zdrojov:

Ing. Julita Baboľová |
Ing. Julita Baboľová
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
julita.babolova@umb.sk
č. 125 
048 446 3125, 0918 610 137

KANCELÁRIA DEKANA:

Mgr. Jana Miklóšiová |
Mgr. Jana Miklóšiová
Referentka, Vedúca kacelárie dekana 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.miklosiova@umb.sk
 
048 446 3106, 0948 605 430

Útvary dekanátu

Referát pedagogickej činnosti a soc. starostlivosti (študijné oddelenie):

Denné štúdium:

Jana Semjanová |
Jana Semjanová
Referentka, Študijné oddelenie - denné štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jana.Semjanova@umb.sk
č. 123 
048 446 3123, 0918 610 132

Externé štúdium:

Eva Kukulová |
Eva Kukulová
Referentka, Študijné oddelenie - externé štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.kukulova@umb.sk
č. 123 
048 446 3124, 0918 901 724

Referát vedy, výskumu a rigorózneho konania:

Mgr. Michaela Lihanová |
Mgr. Michaela Lihanová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Michaela.Lihanova@umb.sk
č. 118 
048 446 3118, 0918 610 133

Referát pre rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu:

Mgr. Debora Kianeková |
Mgr. Debora Kianeková
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
debora.kianekova@umb.sk
 
048 446 3110

Referát pre medzinárodné vzťahy:

Mgr. Jana Hubáčeková |
Mgr. Jana Hubáčeková
Referentka, Referát pre medzinárodné vzťahy - Koordinátorka prichádzajúcich študentov /International Cooperation Office - Incoming Students Coordinator/Rektorát UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.hubacekova@umb.sk
111 
048 446 3110,6724

Referát ekonomických činností:

Dagmar Pásztorová |
Dagmar Pásztorová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
dagmar.pasztorova@umb.sk
115 
048 446 3115

Referát správy majetku, prevádzky a skladových činností:

Oľga Kováčová |
Oľga Kováčová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Olga.Kovacova@umb.sk
č. 120 
048 446 3117

Referát podateľne a pokladne:

Stella Vajdová |
Stella Vajdová
Referentka, Referát podateľne a pokladne 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Stella.Vajdova@umb.sk
č. 116 
048 446 3116

Referát informačných a komunikačných technológií:

Ing. Peter Bercik |
Ing. Peter Bercik
Technik, ICT Referent at PrF UMB Banská Bystrica 
Nepedagogický zamestnanec 
peter.bercik@umb.sk
č.d. 119 
048 446 3119, 0917 720 885

Sekretárky katedier:

Ľubica Koleničová |
Ľubica Koleničová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lubica.kolenicova@umb.sk
120 
048 446 3120, 0918 901 719

Alexandra Rýsová  |
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
121 
048 446 3121, 0915396981