Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Zborník NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII je recenzovaný zborník Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorý vychádza od vzniku právnickej fakulty jedenkrát ročne, a to v tlačenej podobe. 

Vaše príspevky môžete zasielať každoročne do 20. februára na e-mailovú adresu: michal.uradnik@umb.sk

Prosíme Vás, aby ste sa pri  písaní jednotlivých článkov, štúdií, recenzií a pod. riadili priloženou šablónou, nakoľko príspevky nebudú upravované a v prípade nedodržania stanovenej šablóny nemusia byť do zborníka zaradené.

Prílohy ku stránke: