Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Ústavno-právne postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike v kontexte štátov V4

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.2-3.102-116

 

Citácia:  PALÚŠ, I. 2022. Ústavno-právne postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike v kontexte štátov V4. In Štát a právo [online]. 2022, vol. 9, no. 2-3. pp. 102-116 [cit. dátum  citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.2-3.102-116    

 

Abstrakt:  Príspevok je venovaný ústavno-právnemu postaveniu národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike v kontexte analytického hodnotenia tejto problematiky v štátoch V4. V prvej časti príspevku autor poukazuje na prvky spoločné a rozdielne vzťahujúce sa k ústavno-právnej úprave skúmanej tematiky v štátoch V4 s naznačením, v čom by mohla byť zdrojom inšpirácie pre jej uplatnenie v slovenských podmienkach. Druhá časť je venovaná analýze a hodnoteniu práv národnostných menšín a etnických skupín na Slovensku. Autor skúma a hodnotí predmetný inštitút ako súčasť základných práv a slobôd z pohľadu jeho prirodzeno-právneho a pozitívno-právneho poňatia. Poukazuje (aj) na problémové miesta súčasnej právnej úpravy, ale aj aplikačnej praxe, naznačujúc ich možné riešenia opierajúce sa o poznatky právnej vedy, skúsenosti iných európskych štátov, ako aj potreby slovenskej spoločensko-politickej praxe.

 

Kľúčové slová: ústava, národnostná menšina, etnická skupina, štáty V4

Prílohy ku stránke: