Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Editorial board / Edičná rada

EDITORIAL BOARD

Presidents of the Editorial Board:

prof. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. Faculty of Law, Matej Bel University

Vice-Presidents of the Editorial Board:

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. Faculty of Law, Matej Bel University

Dr.h.c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. The Faculty of Mass Media Communication at the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Members:

prof. Dr. habil. Jozef Ciagwa The Faculty of Law and Administration at the University of Silesia

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. Faculty of Law, Comenius University in Bratislava

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA Janko Jesensky Faculty of Law, Danubius University

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ml. Academy of the Police Force in Bratislava

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. Faculty of Law, Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Viktor Porada, DrSc. University of Karlovy Vary

Prof. Habil. Dr. Gintaras Švedas, Faculty of Law, Vilnius Univesity, Vilnius, Lithuania

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Faculty of Law, Pavol Jozef Šafárik University in Košice 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Faculty of Law, Comenius University in Bratislava

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, Polish Academy of Sciences, Institute of Legal Sciences, Warsaw, Poland

doc. JUDr. Pavel Salák, PhD. Faculty of Law, Masaryk University in Brno

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. The Institute of Military History, Bratislava

dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ, Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych -Wałbrzych, Poland

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. The Police Academy of the Czech Republic in Prague

Executive editor and member of editorial board:

JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA Faculty of Law, Matej Bel University


REDAKČNÁ RADA

Predseda redakčnej rady:

prof. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

Podpredsedovia redakčnej rady:

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

Dr.h.c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Členovia:

prof. Dr. habil. Jozef Ciagwa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. Právnická fakulta Univerzity Komenského

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ml. Akadémia policajného zboru

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Viktor Porada, DrSc. Vysoká škola Karlovy Vary

Prof. Habil. Dr. Gintaras Švedas, Faculty of Law, Vilnius Univesity, Vilnius, Lithuania

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, Polish Academy of Sciences, Institute of Legal Sciences, Warsaw, Poland

doc. JUDr. Pavel Salák, PhD. Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Vojenský historický ústav

dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ, Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych -Wałbrzych, Poland

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. Policejní akademie České republiky v Praze

 

Výkonný redaktor a člen redakčnej rady:

JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela