Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vedenie fakulty

 

 doc. JUDr. Adrián Vaško, PhD.


dekan fakulty

tel. 048/446 3107
e-mail: adrian.vasko@umb.sk

 

  

 

 doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.

  

 poverený vykonávaním funkcie prodekana

pre vedu a výskum

tel. 048/446 3227

e-mail: vieroslav.juda@umb.sk 

 

 

 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. 

 

poverená vykonávaním funkcie prodekanky

pre pedagogickú činnosť
tel. 048/446 3237
e-mail:  ivana.soskova@umb.sk