Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vedenie fakulty

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD.
dekan fakulty
tel. 048/446 3148
e-mail: michal.turosik@umb.sk

 

JUDr. Monika Némethová, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum

tel. 048/446 3254

e-mail: monika.nemethova@umb.sk

 

JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.

poverená prodekanka pre pedagogickú činnosť

tel. 048/446 3169

e-mail: lenka.usiakova@umb.sk

   

 
JUDr. Ján Králik, PhD., LL.M,M.A
prodekan pre medzinárodné vzťahy,
rozvoj a marketingovú komunikáciu
tel. 048/446 3113
e-mail: jan.kralik2@umb.sk