Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Závazky ze smluv příkazního typu

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.2-3.142-155    

 

 Citácia: MAREK, K. - SADÍLEK, Z. 2022. Závazky ze smluv příkazního typu. In Štát a právo [online]. 2022, vol. 9, no. 2-3. pp. 142-155 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.2-3.142-155       

 

Abstrakt: Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce. Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti. Ustanovení o příkazu se použijí přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona povinnost zařídit záležitost na účet jiného. Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi. Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu.

 

Kľúčové slová: právo, občanské právo, nový občanský zákoník, smlouva, příkazní smlouva, smlouva o zprostředkování, smlouva komisionářská

Prílohy ku stránke: