Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Contact details / Kontaktné údaje

E mal adress:
statapravo@post.sk

Adress:
Editorial staff of the State and Law journal
Matej Bel University in Banská Bystrica
Faculty of Law
Komenského 20,
974 01, Banská Bystrica
Slovakia

tel.: +421 48 446 3111


E-mailová adresa:
statapravo@post.sk

Adresa:
Redakcia časopisu Štát a právo
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
Komenského 20, 974 01, Banská Bystrica
Slovensko

tel.: +421 48 446 3111