Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Trestné právo hmotné I.

Cieľom výučby tohto predmetu je poskytnúť študentom teoretické základy z trestného práva hmotného. Výučba je zameraná na analýzu platnej právnej úpravy (predovšetkým Trestného zákona a súvisiacich predpisov) a jednotlivých inštitútov trestného práva s cieľom ich správneho výkladu a aplikácie. Študent má možnosť získať vedomosti o význame a mieste trestného práva v právnom poriadku SR, podmienkach trestnej zodpovednosti fyzických a právnických osôb a právnych následkoch za spáchanie trestného činu.