Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Súdne lekárstvo

Cieľom tohto predmetu je systémové osvojenie teoretických vedomostí a získanie praktických skúseností v nasledovných okruhoch: Koncepcia súdneho lekárstva, posudzovanie úrazov zranení, sťaženie spoločenského uplatnenia, súdne lekárstvo v sexuálnej sfére, základy súdnolekárskej tanatológie, forenzná toxikológia, pitva, druhy, vyšetrovacie metódy a právne otázky v súdnom lekárstve.