Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Penológia

Predmet penológia umožní spoznať históriu a premeny ukladania a výkonu trestov, ich funkciu na jednotlivých vývojových stupňoch spoločnosti až po súčasnosť. Osobitná pozornosť je v rámci predmetu penológia venovaná charakteristike väzenstva v Slovenskej republike, jeho štruktúre a právnemu rámcu, v ktorom pôsobí Zbor väzenskej a justičnej stráže.