Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Kriminalistika

Cieľom predmetu je oboznámiť sa s predmetom kriminalistiky, nadobudnúť teoretické vedomosti a získať praktické skúsenosti z aplikácie kriminalistických taktických a technických metód objasňovania kriminalisticky relevantných udalostí, poskytnúť poznatky a informácie z praktického uplatňovania metodík vyšetrovania trestných činov, pričom z hľadiska systematického pôjde o nasledovné okruhy tém: základné pojmy,  systém kriminalistiky, kriminalisticko-taktické metódy objasňovania, kriminalisticko-technické metódy objasňovania kriminalisticky relevantných udalostí, metodika vyšetrovania jednotlivých druhov trestnej činnosti.

Prílohy ku stránke: