Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Kriminálne spravodajstvo

Absolventi získajú potrebné poznanie o význame a účele kriminálneho spravodajstva realizovanom bezpečnostnými zložkami SR a jeho trestnoprávnych aspektoch. S dôrazom na využitie získaných informácií v jednotlivých štádiách trestného konania, osobitne v procese dokazovania. Študenti budú oboznámení s právnou reguláciou činnosti bezpečnostných zložiek, oprávneniami a povinnosťami príslušníkov ako aj  prostriedkami. Získajú základné informácie o novom koncepte odhaľovania trestnej činnosti v SR v kontexte Európskeho modelu kriminálneho spravodajstva. Nadobudnuté poznanie budú schopní využívať pri vedeckom skúmaní a poznávaní účelovo realizovaných procesov trestného konania ako aj v ďalšej praktickej činnosti v oblasti práva.

 

 

Prílohy ku stránke: