Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Trestné právo procesné II.

Cieľom výuky ťažiskového predmetu trestného práva procesného je procesná úprava postupu orgánov činných v trestnom konaní v rámci objasňovania trestnej činnosti. Zo systematického hľadiska pôjde o nasledovné okruhy: Vyšetrovanie trestných činov, postup pred začatím trestného stíhania, začatie trestného stíhania a ďalší postup v ňom, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov, konanie pred súdom prvého stupňa – predbežné prejednanie obžaloby, hlavné pojednávanie, verejné a neverejné zasadnutie, riadne a mimoriadne oprané prostriedky, osobitné spôsoby konania, adhézne konane, vykonávacie konanie, právny styk s cudzinou.