Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Justičná spolupráca a v trestných veciach

Predmet je určený študentom magisterského štúdia, ktorí si môžu prehĺbiť vedomosti o postavení slovenského trestného zákonodarstva v Európskej únii. Medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach je predmet magisterského  štúdia,  v rámci ktorého je vyučujúcim spracovaný výklad k problematike nielen spolupráce  v trestných veciach medzi štátmi EÚ, Lisabonskej zmluvy, teoretickými a praktickými aspektmi právneho styku s cudzinou, ale i Eurojustu, ktorý poskytne detailný pohľad na súčasnú podobu tejto európskej inštitúcie a tiež na možnosti jej budúceho vývoja vo svetle Lisabonskej zmluvy, a zároveň vyučujúcim sa načrtne výklad dotýkajúci sa problematiky možného budúceho zriadenia európskej prokuratúry. V tomto prípade ide o spoluprácu, ktorá sa uskutočňuje výhradne medzi členskými štátmi EÚ v trestnoprávnej oblasti, pričom zahŕňa právne nástroje medzinárodnej spolupráce v trestných veciach, ktoré boli vytvorené jednak v rámci Európskej únie, a jednak medzi členskými štátmi pôvodne mimo tento rámec, ako napr. Schengenské dohody či iné právne nástroje, ktoré vznikli ešte pred konštituovaním EÚ.