Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Michal Turošík

NIEKTORÉ TYPY VEDĽAJŠÍCH PLNENÍ V RÍMSKOM PRÁVE NA ZÁKLADE KRITÉRIA TYPOVEJ VIAZANOSTI

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.sdtsp.91-99

Abstrakt

Nasledovný príspevok sa bude zaoberať konkrétnymi typovými formami plnenia v rímskom práve. Plnenie bolo považované za povinnosť dlžníka materiálne uspokojiť pohľadávku veriteľa a jeho objektívne náležitosti sa stali conditio sine qua non platnosti celého záväzku. Na tomto základe sa vytvorili viaceré kritéria, ktorými mohli byť jednotlivé typy plnení systematizované. V predkladanom článku sa zaoberáme vedľajšími plneniami, ktoré mohli vznikať popri právom objektivizovaných hlavných plneniach.

Kľúčové slová

plnenie, záväzok, žaloba, zmluva

Prílohy ku stránke:
  1. Michal Turošík.pdf Michal Turošík (335 KB)