Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Dominik Šoltys

ANARCHOFEMINIZMUS O PRÁVE: POČIATOK, SÚČASNOSŤ, BUDÚCNOSŤ

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.sdtsp.64-90

Abstrakt

Predložený príspevok sa zaoberá prístupom anarchistického feminizmu k právu ako regulátor spoločenských vzťahov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na kritický a odmietavý prístup anarchofeministických autoriek k právnej regulácii postavenia žien ako jedného z hlavných zdrojov rodovo podmieneného útlaku. Príspevok v stručnosti predstavuje najkritizovanejšie spoločenské a právne inštitúcie (manželstvo, rodina, rodičovstvo, právna úprava týkajúca sa telesnej integrity jednotlivcov, atď.), ktoré sa objavujú naprieč anarchofeministickým myslením od 19. storočia po súčasnosť. Obvlášť sa zameriava na anarchistický/anarchofeministický postoj k právu, ktorý odmieta právo ako a priori škodlivý (mocenský) nástroj regulácie spoločenských vzťahov.

Kľúčové slová

anarchizmus, anarchofeminizmus, rodový útlak, žena, právo

 

Prílohy ku stránke:
  1. Dominik Šoltys.pdf Dominik Šoltys (451 KB)