Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Martin Skaloš

INŠTITÚT AMNESTIE A JEHO UPLATŇOVANIE NA SLOVENSKU V HISTORICKOM A PRÁVNOM KONTEXTE

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.sdtsp.50-63

Abstrakt

Cieľom príspevku je poukázať na vývoj právnej úpravy inštitútu amnestie a jeho uplatňovanie na území Slovenska.

Kľúčové slová

amnestia, milosť, právomoc prezidenta, kontrasignácia, ústava, Československo, Slovenská republika, Česká republika

Prílohy ku stránke:
  1. Martin Skaloš.pdf Martin Skaloš (365 KB)