Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Piotr Gawliczek - Wojciech Guzewicz

PRÁVNO-SPRÁVNE A SPOLOČENSKO-POLITICKÉ ASPEKTY FUNGOVANIA MIESTNEJ CIRKVI NA PRÍKLADE WARMIJSKEJ DIECÉZY / ARCIDIECÉZY

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.sdtsp.16-26

Abstrakt

Miestny kostol, vrátane warmianského, sa zvyčajne posudzuje z teologického, pastoračného alebo kultúrneho hľadiska. Veľmi zaujímavým aspektom, ktorý v súčasnosti vzbudzuje veľký záujem a ktorý však ešte nebol rozpracovaný, je sociálno-politický a administratívno-právny aspekt. Cieľom tohto vystúpenia je predstaviť činnosť varmiánskej cirkvi v priebehu takmer 700 rokov v uvedených perspektívach.

Kľúčové slová:

diecéza / arcidiecéza Warmia

Prílohy ku stránke: