Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Lilla Garayová

TRADIČNÉ PRÁVO DOMORODÝCH NÁRODOV V MODERNEJ PRÁVNEJ KONŠTELÁCII

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.sdtsp.5-15

Abstrakt

Nepísané právne systémy nazývané tiež zvykové, ľudové alebo domorodé právo, nepatria iba do minulosti. V mnohých spoločnostiach sú súčasťou komplexnej právnej konštelácie. Spravujú také rozmanité oblasti, ako sú práva na pôdu, vodu a lesy, príbuzenstvo a dedičstvo, ale aj politické úrady. Tieto systémy prešli a stále podliehajú veľkým zmenám pod vplyvom štátnych právnych systémov a ekonomických a politických zmien a sú stále predmetom horúcej politickej aj vedeckej diskusie.

Kľúčové slová

nepísané právo; domorodé právo; tradičné právo

 

Prílohy ku stránke:
  1. Lilla Garayová.pdf Lilla Garayová (346 KB)