Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Karin Vrtíková

OTROCTVO AKO PREDCHODCA OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.sdtsp.113-128

Abstrakt

Otroctvo  nemožno  považovať  za  novodobý  fenomén,  ale  za  koncept  s  neskutočne  dlhou  a  zložitou  históriou.  Tento  fenomén  je  dokonca  starší  než  peniaze  či  právo.  V  dnešnej  dobe  sa  problematika  moderného  otroctva  stáva čoraz diskutovanejšou, a to nie len v odborných kruhoch. Tento citlivý problém (ne)dodržiavania ľudských práv  začína postupne prenikať  a  dostávať  sa  aj  do  záujmu  širšej  verejnosti.  Napriek  tomu,  že  odborné  termíny  ako obchodovanie s ľuďmi, detská práca, nútené manželstvo sa začali používať len nedávno, otroctvo ako termín je možné datovať už do prehistorických časov.

Kľúčové slová

Otroctvo, otroci, obchodovanie s ľuďmi, novodobí otroci, trestná činnosť

Prílohy ku stránke:
  1. Karin Vrtíková.pdf Karin Vrtíková (450 KB)