Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Dominika Kováčová

VZNIK HLUČÍNSKA AKO NÁSLEDOK PRIJATIA VERSAILLSKEJ ZMLUVY

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.sdtsp.27-39

Abstrakt

Po prvej svetovej vojne sa na strane víťazov ocitol aj novovzniknutý štát – Československo. Výsledkom mierových rokovaní v Paríži bolo prijatie piatich mierových zmlúv, vrátane Versaillskej zmluvy, upravujúcej vzťahy s Nemeckom. Úpravou hraníc medzi Nemeckom a Československom (vo Versaillskej zmluve) sa k územiu Československa pripojilo Hlučínsko, spadajúce do oblasti Horného Sliezska. Prečo hovoríme o vzniku Hlučínska a ako sa vysporiadalo miestne obyvateľstvo s daným stavom, bude predmetom nášho článku.

 Kľúčové slová

Versaillská zmluva, Parížska mierová konferencia, Československo, Hlučínsko

Prílohy ku stránke: