Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Ivan Vaňa

POĽSKÝ ZÁLOH A JEHO VPLYV NA VÝVOJ ÚZEMIA SPIŠA

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.sdtsp.100-112

Abstrakt

Výbojný a cieľavedomý kráľ Žigmund Luxemburský viedol počas svojho panovania mnoho vojen, ktoré však nesmierne zaťažili kráľovskú pokladnicu. Na úspešné pokračovanie v jeho expanzných snahách využil 37 000 kôp českých strieborných grošov požičaných od poľského kráľa, ktorí si splnenie záväzku podmienil zálohom viacerých významných spišských miest a dedín. Záloh však netvoril súvislé územie. Hoc existovali viaceré pokusy o navrátenie zálohovaných miest, k opätovnému pričleneniu k Uhorskému kráľovstvu došlo až po dlhých 360 rokoch v roku 1772. Cieľom nášho príspevku je pomocou odbornej literatúry a archívnych dokumentov priblížiť stav, v ktorom sa zálohované mestá ocitli. Zamerať by sme sa chceli najmä na pozitíva a negatíva tohto stavu – výhody zálohu ale takisto aj rozpory, ktoré sa pri správe zálohovaného územia vyskytovali.

Kľúčové slová

záloh, Uhorské kráľovstvo, Poľsko

 

Prílohy ku stránke:
  1. Ivan Vaňa.pdf Ivan Vaňa (397 KB)