Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 4

 

Štvrté pokračovanie Americal school of law sa uskutočnilo v dňoch 9. až 19. apríla 2018 pod gesciou amerického právnika Ronalda Shearina. Ten v rámci dvojtýždňového intenzívneho kurzu sprostredkoval a vysvetlil najpodstatnejšie elementy ústavného práva USA, a to najmä vnútornú organizáciu štátnej moci, vzťah federálneho práva a práva členských štátov, základné práva a slobody, ale i dobové okolnosti ovplyvňujúce proces kreovania americkej ústavy a prijímania ústavných zmien. Počas seminárov študenti pracovali najmä s ústavným textom a relevantnou judikatúrou Najvyššieho súdu USA, pričom, mimo iného, sledovali zmeny právneho názoru súdu v oblasti ľudských a politických práv v kontexte historických zmien. V záverečnej časti kurzu na večernom posedení v centre Banskej Bystrice študenti spolu s profesorom voľne diskutovali o témach z rôznych oblastí spoločenského života.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela pripravuje ďalšie pokračovanie úspešného kurzu aj v novom akademickom roku 2018/2019. Témy, ktorými sa spolu s hosťami zo Spojených štátov budeme venovať zahŕňajú aj trestné právo, kriminalistiku, či súdny systém USA.